Privacy

Gepubliceerd dd. 28-05-2018

Privacy opdrachtgevers

        Al onze klanten worden tevens beschermd middels onze VERWERKERSOVEREENKOMST%20borgenbouw%20b.v.pdf

Naam en contactgegevens van de (vertegenwoordiger en de) verantwoordelijke

Dit is de privacyverklaring van Borgenbouw B.V. te Helvoirt, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17116095. Borgenbouw B.V. respecteert de privacy van alle klanten en van gebruikers van de website. Borgenbouw B.V. draagt er zorg voor dat de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons verstrekt.

De gegevens worden niet verspreid onder derden.

Doel en rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Als u klant bent van Borgenbouw B.V. dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Borgenbouw B.V. hebt afgesloten. Daarnaast verwerkt Borgenbouw B.V. persoonsgegevens voor administratieve doeleinden.

De bewaartermijn (en de criteria ter bepaling van de termijn)

Borgenbouw B.V. hanteert zowel de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen als de gebruikelijke richtlijnen voor het bewaren van persoonsgegevens.

Uw rechten op inzage, wijziging en verwijdering van gegevens

U heeft te allen tijde het recht om in te zien welke gegevens Borgenbouw B.V. van u heeft opgeslagen. In geval die gegevens aantoonbaar fouten bevatten, heeft u het recht om die gegevens te wijzigen. Verder heeft u recht om:

  • Uw gegevens te laten verwijderen,
  • Uw gegevens in te zien,
  • Uw gegevens te laten corrigeren,
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

U heeft het recht om al uw gegevens te laten samenvatten door Borgenbouw B.V. en mee te nemen naar een andere dienstverlener (data portabiliteit). Eerder verstrekte toestemming tot het verwerken van gegevens kunt u altijd weer intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Borgenbouw B.V. doet niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming (profiling).

BorgenBouw B.V.